Naslovnica   
 
O nama
HRVATSKA UDRUGA PRIJATELJA HOSPICIJA
HRVATSKA UDRUGA PRIJATELJA HOSPICIJA
HRVATSKA UDRUGA PRIJATELJA HOSPICIJA

Hirčeva 1
HR - 10 000 Zagreb

MB 1465716
OIB 55270306723
žiro-račun kod Zagrebačke banke
2360000-1101360987

tel/fax

+ 385 (1) 23 44 835/23 44 836

mob

+ 385 (091) 44 22 527

e-mail

huphzagreb@gmail.com


Predsjednik

Egidio Ćepulić

Dopredsjednica Jadranka Zdeličan
Tajnica Matea Đeneš
Blagajnica Gordana Špoljar
Članovi Upravnog odbora Biserka Budigam
Marcela Matijević - Klobučar
Zdravka Rajić
Nadzorni odbor

Predsjednica

Ksenija Antić

članovi Zvonimir Bešenski
Sanja Kovačević
Sud časti

Predsjednica

Mirjana Burger

članovi Tomislav Premuž
Selma Rojnica
HRVATSKA UDRUGA PRIJATELJA HOSPICIJA
HRVATSKA UDRUGA PRIJATELJA HOSPICIJA
/01.09.2015./
GODIŠNJA SKUPŠTINA 2014.
NOVI PREDSJEDNIK I TAJNICA UDRUGE
/05.12.2014./
PALIJATIVNA SKRB
SNIMAK EMISIJE - NORMALAN ŽIVOT
/15.06.2016./
HRVATSKA UDRUGA PRIJATELJA HOSPICIJA
Ciljevi, djelatnosti,definicija
/22.09.2015./
PALIJATIVNA SKRB
PALIJATIVNA SKRB/PAR PITANJA
/04.09.2015./
Connect ft. Jakov Rubido - Jak kao Jakov
Connect ft. Jakov Rubido - Jak kao Jakov
/01.05.2014./
TRIBINA "SMRT U PROCIJEPU ŽIVOTA"
TRIBINA "SMRT U PROCIJEPU ŽIVOTA"
/15.01.2014./
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA
VOLONTERI = LJUBAV PREMA DRUGOME
/05.12.2013./
SUDJELOVANJE NA SIMPOZIJU
Simpozij o palijativnoj skrbi u Popovači
/31.01.2013./
RADIONICA
RADIONICA
/04.12.2012./

1-10/36

Slijedeca stranica
Copyright © Hrvatska udruga prijatelja hospicija Studio Imago
Webmaster | finska sauna