25. tečaj za nezdravstvene volontere u palijatinoj skrbi

When I Grow Too Old To Dream
24/12/2015
Prof. Ivan Crnković dipl.ing.arh (16.10.1941. – 17.04.2017.)
17/04/2017

25.tečaj

HRVATSKA UDRUGA PRIJATELJA HOSPICIJA
HIRČEVA 1, ZAGREB
tel./fax.:++385 1 23 44 835
e-mail: huphzagreb@gmail.com
www.hospicij-hrvatska.hr

25.TEČAJ ZA NEZDRAVSTVENE VOLONTERE U PALIJATIVNOJ SKRBI

Tečaj će se održavati svakog utorka od 17:00 do 19:00 sati u prostorijama Hrvatske udruge prijatelja hospicija, Dom zdravlja Zagreb – Istok, Hirčeva 1, Zagreb.

Za sve dodatne informacije javite se na broj mobitela Udruge 091/56 24 139 ili na mail huphzagreb@gmail.com PRIJAVA

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže kao volonteri u hospicijskim kućnim posjetima.

Program 25. tečaja za nezdravstvene volontere u palijativnoj skrbi

Od 04. travnja do 06. lipnja 2017., od 17 do 19 sati

Hrvatska udruga prijatelja hospicija organizira

04.04. Prim. dr.sc. E. Ćepulić, dr. med. predsjednik HUPH-a i J.Zdeličan,dipl.oec, dopredsjednica HUPH-a:
Uvodna riječ i pozdrav sudionicima, Palijativna skrb i medicina, definicija, osnovni principi, prošlost, sadašnjost i budućnost, palijativna skrb u RH.

11.04. Prim. mr.sc. E. Ćepulić, dr.med.,
Prim.dr.sc.Jasminka Stepan, dr.med. Uloga liječnika u Palijativnom timu

18.04. VSZ: Daria Jandrečić
Volontiranje / prava i obveze, etički kodeks, volonterski ugovor

25.04. T. Obrvan, dipl.soc.rad.:
Uloga i odgovornost socijalnog radnika kao člana palijativnog tima.
M. Rimac dr.med., MAS Pall Care, specijalist hitne medicine:
Uloga liječnika i ostalih zdravstvenih radnika u palijativnoj skrbi.

02.05. bacc.med.techn. B.Horvat, patronažna sestra:
Uloga medicinske sestre i tehničara u palijativnoj skrbi.
med.techn. K.Muretić,:
Njega palijativnog bolesnika.

09.05. O.Šenator, dipl.psihol.
Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi.
O.Krot, dr.med.:
Dječja palijativna skrb.

16.05. s. Emanuela., teolog:
Duhovno, psihološko-socijalni pristup u palijativnoj skrbi.

23.05. Mr.sc. M. Reiner, klinička psihologinja:
Uloga psihologa u palijativnoj skrbi. Žalovanje.
S.Kramar, prof. psihologije:
Sindrom sagorijevanja (Burn out) u palijativnoj skrbi.

30.05. M. Rimac dr.med., MAS Pall Care, specijalist hitne medicine:
Palijativni tim
Tim i timski rad
Uloga nezdravstvenog volontera u ps

06.06. Test znanja o naučenom, pitanja, prijedlozi
Potpisivanje volonterskog ugovora
Podjela potvrdnica sudionicima.
DOMJENAK

Tečaj je besplatan za sve polaznike