DJELOVANJE U SVIJETU naših prijatelja iz Zdravstvene škole Split

IN MEMORIAM♡ĆIRO-MIROSLAV BLAŽEVIĆ /1935.-2023./♡
08/02/2023
Sretan i blagoslovom okupan Uskrs!
08/04/2023

Priredile: Mira Talaja, mag. med. techn., nastavnik mentor, Dijana Jurić, mr. pharm., nastavnik mentor

POVEZNICA : OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA BOLESNIKA 2023.  

Poruka Svetoga Oca Franje „Pobrini se za njega”.

Sveti otac Ivan Pavao Ii objavio je Svjetski dan bolesnika 13. svibnja 1992. godine, a obilježava se svake godine 11. veljače kada se u Katoličkoj crkvi svetkuje Majka Božja Lurdska.

 Svakom bolesniku nužno je osigurati primjerenu skrb, poštivanje prava bolesnika, pružanje empatije i individualiziranog pristupa te osiguranje svih etičkih načela. Posebnu, palijativnu skrb treba osigurati svakom bolesniku s neizliječivom bolesti i umirućem bolesniku s ciljem smanjenja boli i patnje kako bi imali najbolju moguću kvalitetu života. Pomoć i podršku treba osigurati i obitelji bolesnika za vrijeme teške bolesti njihova člana i u fazi žalovanja. Iz ovogodišnje Poruke Svetog Oca Franje izdvajamo:

„Bolest je dio našeg ljudskog stanja. No, ako se bolest živi u izolaciji i napuštenosti, ako nije praćena brigom i suosjećanjem, može postati nehumana … Svjetski dan bolesnika, naime, ne poziva samo na molitvu i blizinu s onima koji pate, nego također ima za cilj senzibilizirati Božji narod, zdravstvene ustanove i civilno društvo za novi zajednički hod naprijed … … U godinama pandemije porastao je naš osjećaj zahvalnosti prema onima koji svakodnevno rade na području zdravlja i istraživanja. Ali da bi se prevladala tako velika kolektivna tragedija nije dovoljno samo odavati počast herojima. COVID-19 je stavio na tešku kušnju tu veliku mrežu sposobnosti i solidarnosti i razotkrio strukturna ograničenja postojećih sustava socijalne skrbi. Ta zahvalnost, dakle, mora ići ruku pod ruku s aktivnim traženjem, u svakoj zemlji, strategija i resursâ kako bi se svima zajamčio pristup lijekovima i temeljnom pravu na zdravlje.“

O programu obilježavanja Svjetskog dana bolesnika pročitaj pod opširnije.

INTERAKTIVNA RADIONICA „ U bolesti nisi sam“

7. veljače 2023. godine od 10.00 -12,30 sati (otvorena za javnost)
Caritas Splitsko-makarske Nadbiskupije, pučka kuhinja

Cilj:

procjeni rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i načinima kako te rizike prevenirati ili smanjiti (modificirani Upitnik kardiovaskularnog rizika), izmjeriti i komentirati u skladu s kompetencijama vrijednosti krvnog tlaka i glukoze u krvi, procijeniti tjelesnu masu i prehrambene navike,  tjelesnu aktivnost i stil života, razgovorom će osvijestiti individualne poteškoće korisnika kao posljedicu pandemije, educirati će sudionike o; važnosti i mjerama za sprječavanja dehidracije, pravilnoj primjeni propisanih i OTC lijekova, izradi individualnog mjesečnog plana zdravijeg stila života, družiti se i učiti iz svjedočanstva sudionika.

Evaluacija: nagradni kviz znanja, izlazni plakat

Nositelji aktivnosti:

Strukovne nastavnice Mira Talaja, mag. med. techn., nastavnik mentor, Dijana Jurić, mr. pharm., nastavnik mentor, Zdravstvena škola Split Sudionici: učenici smjera medicinska sestra/tehničar 5 razred, farmaceutski tehničar, 4f razred

2.  SUSRET S POVODOM …

GOST: Don Šimun Doljaninbolnički kapelan u KBC Split, svećenik u skafanderu u vrijeme pandemije korone

14. veljače (utorak) u 12.30 sati (60 minuta), Multimedijska dvorana

Sudionici: učenici smjera medicinska sestra/ medicinski tehničar opće njege, učenici ostalih zdravstvenih smjerova za koje nastavnici procjenjuju korelaciju s prigodnom temom, zainteresirani djelatnici

Nositelji projekta: KREIRANJE OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA HOSPICIJSKE I PALIJATIVNE SKRBI, DANA SIROMAHA I DANA BOLESNIKA

Mira Talaja, mag. med. techn., nastavnik mentor, Dijana Jurić, mr. pharm., nastavnik mentor, Jelena Šilić, dentalni tehničar, strukovni nastavnik, Tomislav Buljubašić, dentalni tehničar, strukovni nastavnik

 Ovom prigodom želimo osvijestiti:

Povelju prava umiruće osobe (Donovan MI i Pierce SG: Cancer Care Nursing): Imam pravo da se sa mnom postupa kao sa živim čovjekom dok ne umrem. Imam pravo da ne umrem sam. Više … http://www.zaklada-sandra-stojic.hr/PoveljaPrava

 Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08): Pravo na suodlučivanje i pravo na obaviještenost. Pravo na privatnost. Više …  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_169_2953.html

 Don Šimun Doljanin

Izvor:// https://www.glas-koncila.hr/splitski-bolnicki-kapelan-simun-doljanin-kontra-kovida-groznoga-marsovci-su-dosli-pomoci-ljudima-u-borbi-protiv-veleposasti-zvane-korona/

Priredile: Mira Talaja, mag. med. techn., nastavnik mentor, Dijana Jurić, mr. pharm., nastavnik mentor

Korištena literatura:

https://ika.hkm.hr/novosti/umro-je-papa-ivan-pavao-ii/

Pristupljeno 6.2.2023. https://www.ri-nadbiskupija.hr/2023/papina-poruka-za-31-svjetski-dan-bolesnika/ Pristupljeno 6.2.2023. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-a208009b-71ba-343c-b9b6-dd1f2b6484e4 Pristupljeno 6.2.2023.