NOVOSTI

10/04/2018

10.04. Prof. dr.sc. A.Štambuk: Uloga i odgovornost socijalnog radnika kao člana palijativnog tima.

Fotografija: Željka Šerbec Ovaj tjedan vrlo zanimljivo predavanje u sklopu tečaja za nezdravstvene volontere je održala prof. dr. sc. Ana Štambuk. Predavanje pod nazivom Uloga socijalnog […]
03/04/2018

03.04. B.Horvat, bacc. med. techn.: Uloga medicinske sestre i tehničara u palijativnoj skrbi. Njega palijativnog bolesnika. O. Šenator, dipl.psiholog Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi.

Fotografija: Željka Šerbec Ovaj utorak zanimljivo predavanje održala je patronažna sestra Blaženka Horvat. Naziv predavanja je Uloga patronažne sestre u palijativnoj skrbi. Kroz bezbroj primjera iz […]
02/04/2018

PODRŽIMO AKCIJU – SVI ZA NJEGA!

Hrvatsko društvo bolesnika s rakom prostate nastavlja svoju aktivnost na senzibiliziranju muške populacije starije životne dobi na potrebu prevencije raka prostate. Već tradicionalno u proljeće organiziraju […]
29/03/2018

27.03. Olga Krot dr. med.subspec. dječje neurologije; Uloga nezdravstvenih volontera i M.Matijević Klobučar: Tim i timski rad

Fotografija: Željka Šerbec U sklopu 26. tečaja za nezdravstvene volontere ovaj utorak predavanje je održala naša volonterka Marcela Matijević Klobučar. U svom izlaganju poseban je naglasak […]