NOVOSTI

09/03/2009

Polaznici besplatnog tečaja mogu pomagati umirućima u terminalnoj fazi bolesti u kućnim posjetima 2-3 sata tjedno.

Tečaj za volontere koji bi posjećivali dva do tri sata umiruće bolesnike na području Zagreba kod kuće održat će se od 15. travnja do 1. srpnja […]