PROF. DR. SC. ANICA JUŠIĆ, DR.MED.

PROF. DR. ANICA JUŠIĆ, specijalistica neuropsihijatrije

Pokretačica i organizatorica palijativne skrbi i hospicija u Hrvatskoj

+385 900000


Rođena u Zagrebu, 26.srpnja 1926. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1952. i specijalizirala neurologiju 1960. Od 1956. do umirovljenja 1991. radila je na Neuropsihijatrijskoj (poslije Neurološkoj) klinici Kliničkoga bolničkog centra u Zagrebu, gdje je osnovala i vodila Centar (poslije Zavod) za neuromuskularne bolesti; redovita profesorica zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Unaprijedila je elektromioneurografiju, kojom se prvenstveno bavila. Prva je u Hrvatskoj pokrenula službu palijativne skrbi. Pri Hrvatskom liječničkom zboru osnovala 1994. Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb, kojemu je bila predsjednicom do 2009. Jušić, Anica | Hrvatska enciklopedija
" ”
05/06/2017

EHO HUPH

Telegram: ISKUSTVO ONKOLOGA