Kuća hospicija ne pripada nikome, osim umirućima, koji je trebaju