Predstavljanje knjige Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju, autorice Ane Štambuk