PREPORUKA “SUSRETI U RIJEČI” FRA ANTE VUČKOVIĆ I BLANKA VLAŠIĆ” MOTIVACIJSKE I OHRABRUJUĆE RIJEČI