VAŽNO! UPITNIK ZA ONKOLOŠKE PACIJENTE!„Što znamo o personaliziranom liječenju?“

♡Stanovništvo stari, što je s hospicijima?♡
04/11/2020
♡Eugen Burger (11.05.1943 – 22.10.2020.)♡
17/11/2020

Upitnikom  želimo saznati kolika je trenutna razina informiranosti o personaliziranoj zdravstvenoj skrbi među pacijentima u Hrvatskoj i koje su to  informacije koje vam trebamo osigurati i pružiti.

Poštovana, poštovani,

Koalicija udruga u zdravstvu aktivno se uključila u razvoj personalizirane zdravstvene skrbi, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji, na području Europske unije i globalno. S obzirom da nam je jedan od ciljeva prikupiti i osigurati sve potrebne informacije pacijentima u Hrvatskoj, upitnik „Što znamo o personaliziranom liječenju?“ pokrenuli smo kako bismo saznali kolika je trenutna razina informiranosti o personaliziranoj zdravstvenoj skrbi među pacijentima u Hrvatskoj, i koje su to  informacije koje vam trebamo osigurati i pružiti.
Ovaj je upitnik u potpunosti anoniman i ni na što Vas ne obvezuje, osim da, ukoliko ga odlučite ispuniti, iskreno i realno odgovorite na postavljena pitanja.
Ukoliko vam pojmovi i izrazi iz upitnika nisu jasni, molimo Vas da tako i naznačite, jer će nam to omogućiti da zajedno s našim partnerima i suradnicima razvijemo relevantne izvore informacija za sve vas. Vaša su nam mišljenja i iskustva neprocjenjiva i zato ih se trudimo prikupiti na što više područja. Prema Vašim odgovorima nitko Vas ne može identificirati, a Vaše osobne podatke ne prikupljamo niti ćemo ih prikupljati.

Rezultati prikupljeni provođenjem ovog upitnika bit će upotrijebljeni za prezentiranje na stručnim skupovima, za zagovaračke aktivnosti u cilju osiguravanja veće dostupnosti personalizirane zdravstvene skrbi, te za razvoj informativnih i edukativnih materijala za onkološke pacijente u Republici Hrvatskoj.
Ukoliko ste suglasni sa svim gore navedenim, pristupite ispunjavanju upitnika. Za više informacija kontaktirajte nas na kontakt@onkologija.hr.

 Ovaj upitnik je anoniman.

Zapisi Vaših odgovora ne sadrže informacije preko kojih bi Vas se moglo identificirati, osim ukoliko se to izričito ne traži u upitniku.

Ukoliko koristite indentifikacijski pristupni kôd za pristup ovom upitniku, budite sigurni da isti neće biti spremljen zajedno sa Vašim odgovorima. Pristupni kôdovi se spremaju u zasebnu bazu podataka i biti će ažurirani s podatkom jeste ili niste završili ispunjavanje upitnika. Ne postoji način za uspoređivanje pristupnih kôdova s danim odgovorima.

UPITNIK