03.04. B.Horvat, bacc. med. techn.: Uloga medicinske sestre i tehničara u palijativnoj skrbi. Njega palijativnog bolesnika. O. Šenator, dipl.psiholog Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi.

PODRŽIMO AKCIJU – SVI ZA NJEGA!
02/04/2018
ZDRAVLJE ZA SVE – AKCIJA SVI ZA NJEGA
07/04/2018

Fotografija: Željka Šerbec

Ovaj utorak zanimljivo predavanje održala je patronažna sestra Blaženka Horvat. Naziv predavanja je Uloga patronažne sestre u palijativnoj skrbi. Kroz bezbroj primjera iz svoje višegodišnje prakse, navela je vještine kakve bi med. sestra trebala imati da bi palijativni tim bio uspješniji, a ishod skrbi što veća pomoć bolesniku i njegovoj obitelji. Sestra Blaženka je posebno naglasila važnost kvalitetne komunikacije u timu, ali i sa samim bolesnikom. Impresivnu prezentaciju pod nazivom Holistički pristup pacijentu održao je dipl. psiholog Ozren Šenator zaposlen u Zavodu za onkologiju i hematologiju “Dr. Mladen Ćepulić” Klinike za dječje bolesti Zagreb. Nakon prikaza statističkih podataka o Zavodu g. Šenator je kroz konkretne primjere prikazao život malih onkoloških bolesnika. Susretati se svakog dana s djecom koja se moraju součiti sa misli o blizini svoje smrti sigurno je zahtjevan posao i poziv. Cijeli tim Zavoda za onkologiju (uključujući i volontere) nastoje omogućiti malim bolesnicima da usprkos teškoj bolesti budu djeca, budu bez boli, budu aktivni, budu voljeni i pronađu smisao u svakom danu. Tekst: Ivanka Barba