ZDRAVLJE ZA SVE – AKCIJA SVI ZA NJEGA

03.04. B.Horvat, bacc. med. techn.: Uloga medicinske sestre i tehničara u palijativnoj skrbi. Njega palijativnog bolesnika. O. Šenator, dipl.psiholog Komunikacija i komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi.
03/04/2018
10.04. Prof. dr.sc. A.Štambuk: Uloga i odgovornost socijalnog radnika kao člana palijativnog tima.
10/04/2018