10.04. Prof. dr.sc. A.Štambuk: Uloga i odgovornost socijalnog radnika kao člana palijativnog tima.

ZDRAVLJE ZA SVE – AKCIJA SVI ZA NJEGA
07/04/2018
KoRaK pO kOrAk br.8
13/04/2018

Fotografija: Željka Šerbec

Ovaj tjedan vrlo zanimljivo predavanje u sklopu tečaja za nezdravstvene volontere je održala prof. dr. sc. Ana Štambuk. Predavanje pod nazivom Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi obilovalo je informacijama o kompetencijama, vještinama i znanjima koja su potrebna soc. radniku u tako osjetljivom i zahtjevnom području. Naglasila je važnost holističkog pristupa bolesniku, koji uključuje uvažavanje njegovih želja i potreba. Važno je poštovati kultorološke, socijalne, vjerske i sve druge dimenzije bolesnika i njegove obitelji. Inspirativnom prezentacijom prof. Štambuk potakla nas je na razmišljanje o umiranju kao jedinoj neupitnoj činjenici, ali i o ulozi zdravstvenih radnika i volontera u posljednjim trenucima i žalovanju nakon smrti bližnjih. Na kraju predavanja naša draga časna sestra Antonija Grubišić podijelila je s nama nekoliko iskustava smrti u Zavodu za dječju onkologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb, gdje ona volontira. Svojom veselom naravi i duhom sestra Antonija je olakšala bolan odlazak mnogoj djeci a obiteljima bila toliko potrebna potpora. Tekst: Ivanka Barba