Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi 2018. /Palijativna njega – jer sam ja bitan!

HVALA♥LJUBH♥SPIC!
10/06/2018
RADOSTAN ADVENTSKI SUSRET U DOMU ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA, PODRUŽNICA DRENOVAČKA 30
17/12/2018

Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi 2018.

Tema za 2018. godine je: ‘Palijativna njega – jer sam ja bitan!

Ključni aspekt ovogodišnje kampanje Svjetskog dana hospicija i palijativnoga je pozivanje vlasti da saslušaju one koji trebaju ili koriste usluge palijativne skrbi, da podrže uključivanje palijativne skrbi u sve nacionalne UHC uz napomenu da samo slušanje nije dovoljno! Važno je da su uključene u zagovaranje i osobe koje su izravno pogođene i koriste usluge palijativne skrbi. Oni su vitalni dio rješenja i trebali bi biti angažirani i uključeni u stvaranje pozitivnih promjena za poboljšanje pristupa kvalitativnim uslugama skrbi diljem svijeta.

 WHPC će izraditi izvješće koje će biti objavljeno na Svjetski dan 13. listopada, objavljivajući pisma direktnih palijativnih skrbnika o vladama i predstavnicima UN-a širom svijeta.

PRIDRUŽIMO SE I DAJMO SVOJ GLAS ZA HOSPICIJ I PALIJATIVNU SKRB!